assess the expenses

  1. Fiil masrafları tevzi etmek
  2. Fiil masrafları paylaştırmak