assess the expenses

  1. Verb masrafları tevzi etmek
  2. Verb masrafları paylaştırmak