assessment period

tarhiyat dönemi
vergi matrahı dönemi