1. şaşırmış, şaşkın, hayret içinde.
  2. son derece şaşırtmak, hayretten dondurmak, şaşkınlıktan serseme çevirmek.