1. nihayet.
  2. (en) nihayet, (en) sonunda.
    The holiday came at last .
ucuza satın almak Fiil
sonunda birinin çevirdiği dolabı sezmek Fiil
uzun süren bir aradan sonra
uzun zaman sonra, en nihayet, hele şükür.
son nefesinde
son sayımda
(a) son nefesinde, ölmek üzere, (b) son anda, son dakika(sın)da.
son anda, son dakikada.
son nefesini verir durumda olmak Fiil
son anda vazgeçmek Fiil
oyunbozanlık etmek Fiil
adaylığını son dakikada geri almak Fiil
son seçim de cumhuriyetçiler iktidara geldi
(a) can çekişmek, son nefesini vermek, ölmek üzere olmak, (b) (yorgunluktan vb.) yapmaya takati kalmamak,
iflâhı kesilmek, takati kalmamak.