at the end of one's rope

  1. takatinin/tahammülünün üstünde, hadden aşırı.
    be at the end of one's rope: çaresiz kalmak, bıçak
    kemiğe dayanmak, takati/tahammülü tükenmek.