1. attack
  2. move
  3. shot
  4. rush
  5. thrust
  6. stroke
  7. leap
  8. onset
  9. dash
  10. zap
quantum leap

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İleriye atılma, hamle