attitude research

  1. davranış araştırması
  2. bir örgüt ya da onun ürünlerine karşı insanların tutumunun incelenmesi