attitude study

  1. davranış etüdü
  2. bir ürün ya da örgüte karşı insanların tepkisini ölçmek amacıyla yapılan çeşitli anketlerden herhangi biri
  3. tutum incelemesi
  4. yanıtlayıcıların soruları yanıtlamalarıyla ortaya çıkan örgüt
  5. hizmet
  6. ürün
  7. vs karşı olan tutumlarını belirleyen anket türü