attorney-in-fact

  1. İsim yetkili vekil: mahkeme dışında bir kimseye vekâlet etmeye yetkili kimse.
vekil sıfatıyla imzalamak Fiil
ticari işlerde başkan hesabına hareket eden temsilci
özel bir dava vekili olup
müvekkili tarafından belli bir amaçla tutulabileceği gibi
ticari işlerde başkan hesabına hareket eden vekil
ticari işlerde başkası hesabına hareket eden kimse İsim, Hukuk
hukuki nitelikte olmayan bir muamele için de tutulabilir
hukuki işlemde başkası namına hareket eden kimse
hukuki olmayan işlerde vekil İsim, Hukuk