attribute to

bir hastalığı pisliğe atfetmek Fiil
bir ibareye anlam vermek Fiil
birine yanlış niyetler atfetmek Fiil
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Fiil
bir şeyi bir vakıaya atfetmek Fiil
birşeyin birine ait olduğuna inanmak Fiil
birşeyi birine isnat etmek Fiil
birine birşey atfetmek Fiil
birşeyin birine ait olduğunu düşünmek Fiil
birşeyi birine mal etmek Fiil
birşeyi birşeye atfetmek Fiil
birşeyi birşeye bağlamak Fiil
birşeyi birşeye yormak Fiil
birşeyi birşeye isnat etmek Fiil
bir şeyin suçunu birine atfetmek Fiil
kusuru birine yüklemek Fiil
hatayı birine atfetmek Fiil
hatayı birine yüklemek Fiil
uşağın kusurunu efendiye yüklemek Fiil