attribute to

  1. Verb izafe etmek
bir hastalığı pisliğe atfetmek Verb
bir ibareye anlam vermek Verb
birine yanlış niyetler atfetmek Verb
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Verb
bir şeyi bir vakıaya atfetmek Verb
birşeyin birine ait olduğuna inanmak Verb
birşeyi birine isnat etmek Verb
birine birşey atfetmek Verb
birşeyin birine ait olduğunu düşünmek Verb
birşeyi birine mal etmek Verb
birşeyi birşeye atfetmek Verb
birşeyi birşeye bağlamak Verb
birşeyi birşeye yormak Verb
birşeyi birşeye isnat etmek Verb
bir şeyin suçunu birine atfetmek Verb
kusuru birine yüklemek Verb
hatayı birine atfetmek Verb
hatayı birine yüklemek Verb
uşağın kusurunu efendiye yüklemek Verb