audience participation program

  1. televizyon ya da radyo stüdyosunda hazır bulunanların da gösteriye katıldıkları program