authenticity

  1. İsim doğruluk, gerçeklik, mevsukiyet, sahihlik, taklit veya sahte olmayış.
sahihlik belgesi
sahihliği ispatlanmış
sahihlik delili
gerçek olduğuna dair belge
imzanın tasdiki
bir şeyin sahihliğini kanıtlamak Fiil
bir şeyin gerçekliğini kanıtlamak Fiil