authorization department

  1. mübayaaların ve nakit avanslarının telefonla onaylanmasından sorumlu departman