ayırıcı özellik

  1. distinctive mark
  2. distinctive feature