bütün olasılıkları incelemek veya üzerinde durmak

  1. Fiil to look around