1. İsim, Kimya baryum
  2. İsim (eski Mısırda) ruhu simgeleyen insan başlı kuş.
  3. (bkz: barium )
Baasçı Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
BA Formu İsim, Muhasebe
BS Formu İsim, Muhasebe
banka akseptansı
Baas Partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Baasçı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Bachelor of Arts: Edebiyat fakültesi diploması.
British Academy.
British Association (for the Advancement of Science).
British Airways
Edebiyat ve Sosyal bilimler fakültesi mezunu.
Form BA İsim, Muhasebe
Form BS İsim, Muhasebe
to mould Fiil
to head a letter Fiil
to answer a letter Fiil
to intercept a letter Fiil
to give a letter an attractive look Fiil
to date a letter ahead Fiil
to make a letter private Fiil
to bring a letter to a close Fiil
to loss of the adventure Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Baryum elementinin sembolü
  2. Arap alfabesinin ve Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
  3. Bâzı Arapça ve Farsça kelimelerin önüne ... “ile” anlamında ön ek