1. Noun, Chemistry baryum
  2. Noun (eski Mısırda) ruhu simgeleyen insan başlı kuş.
  3. (bkz: barium )
Baasçı Proper Name, Politics-Intl. Relations
banka akseptansı
Baas Partisi Noun, Politics-Intl. Relations
Baasçı Adjective, Politics-Intl. Relations
Bachelor of Arts: Edebiyat fakültesi diploması.
British Academy.
British Association (for the Advancement of Science).
British Airways
Edebiyat ve Sosyal bilimler fakültesi mezunu.
to mould Verb
to head a letter Verb
to answer a letter Verb
to intercept a letter Verb
to give a letter an attractive look Verb
to date a letter ahead Verb
to make a letter private Verb
to bring a letter to a close Verb
to loss of the adventure Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Baryum elementinin sembolü
  2. Arap alfabesinin ve Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
  3. Bâzı Arapça ve Farsça kelimelerin önüne ... “ile” anlamında ön ek