the Sublime Porte İsim, Tarih

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Osmanlı Devleti’nin idâre merkezi