babe in the wood(s)

  1. masum, saf, tecrübesiz, beceriksiz, biçare, hiçbir şeyden (bilhassa tehlikeden) habersiz, tehlikeye maruz,
    kolayca başkasının tuzağına düşen.
    Some people who are otherwise shrewd are mere babes in the woods where the stock market is concerned: Başka hususlarda zeki ve kurnaz olan bazı kimseler borsa işinde pek beceriksizdirler.