1. küçüklük defi
  2. bir davada savunmanın küçüklük defi
(US) reşit olmama itirazı
(US) reşit olmama defisinde bulunmak Fiil
(US) reşit olmama defi