1. (US) yirmibeş
  2. İsim elli veya yüz dolarlık şirket veya devlet bonosu
  3. abd şirket ya da devlet abdsu