1. (korkudan veya yer açmak için) gerilemek, geri gitmek.
çekilmek Fiil
geri geri giderek uzaklaşmak Fiil
vazgeçmek Fiil
geriye doğru çekilmek Fiil
hızla hareket etmek/fırlamak/çekilmek.
whip away
argo aşırmak.