back onto something

  1. Fiil birşeye arkasını dönmek
  2. Fiil arkasında birşey yer almak
  3. Fiil sırtını birşeye vermek
birşeyi birşeye yedeklemek Fiil, Bilgi Teknolojileri
birşeyin yedeğini birşeye almak Fiil, Bilgi Teknolojileri