1. düşmanlık, husumet, adavet.
    to have bad blood between … : arada düşmanlık/husumet olmak.
  2. kin, düşmanlık, husumet.
    There is bad blood between them: Aralarında düşmanlık var.
    to cause
    bad blood: aralarını bozmak, birbirine düşman etmek.