bahsedilmek

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sözü edilmek, ... olmak, anlatılmak

Verilmek, bağışlanmak, ihsan edilmek