barter away

  1. satmak, feda etmek, heba/payimal etmek.
    barter away one's honor: şerefini/haysiyetini satmak/payimal
    etmek.
    to barter away one's rights/liberty: haklarını/hürriyetini satmak.