1. İsim aslî maaş/ücret: fazla mesai vb. hariç, normal sürede yapılan iş karşılığı alınan ücret.
taban ücret