1. İsim esas ücret: saat veya parça başına ödenen ücret.
asgari kazanç
taban ücret
temel ücret
en düşük faiz haddi
temel ücret haddi
asgari ücret