basic network

  1. ana radyo yayın istasyonu
  2. temel şebeke (bir radyo ya da televizyon şebekesinin sahip olduğu en az sayıdaki istasyonlar grubu