1. İsim esas ücret: saat veya parça başına ödenen ücret.
temel ilan ücreti
esas tarife üzerinden vergi ödemek Fiil
ana tarifeden vergi ödemek Fiil
kuruluş vergi matrahı
temel maaş
temel maaş ödemesi
normal saat başı ücret
parça başına temel ücret
üretime göre değişmeyen parça fiyatı
esas vergi oranı