1. İsim base (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. base
base sequence (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
base effect İsim, Ekonomi
basic price
cell site İsim, Telekomünikasyon
base station İsim, Telekomünikasyon
cell tower İsim, Telekomünikasyon
base morphine
underlying premium
base oil
base year
multiple basing point system İsim, Rekabet Hukuku
single-basing-point system İsim, Rekabet Hukuku

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Temel, esas
  2. Doğan denen ... kuş, şahbaz
  3. Açık
  4. Sonuna geldiği kelimelere “oynayan” anlamı katarak ... usûlüyle birleşik kelimeler yapar
  5. Bir şeyin ... parçası, cüz’ü