sağlığı bozuk olmak Fiil
parçalanmak Fiil
koparılmak Fiil
zorlanmak Fiil