be broken

  1. Verb kırılmak
sağlığı bozuk olmak Verb
parçalanmak Verb
koparılmak Verb
zorlanmak Verb