be clever at (food , bad , quick , slow etc) sth

  1. Fiil bir şeyde becerikli olmak (marifetli , beceriksiz , eli çabuk , eli ağır vs olmak