1. Fiil (fiyat) inmek
  2. Fiil (ırmak) normal yüksekliğine gelmek
  3. Fiil (hisseler) düşük olmak
  4. Fiil (telefon) bozuk olmak
talihi yaver gitmemek Fiil
şansı iyi gitmemek Fiil
müşkül durumda olmak Fiil
5 derece düşmek Fiil
sefalete düşmek Fiil
bir işte son kerteye gelmiş olmak Fiil
takattan düşmek Fiil
100 borcu olmak Fiil
sıkıntı çekmek Fiil
kendini berbat hissetmek Fiil
birine kancayı takmak Fiil
birine kancayı takmak.
birine saldırmak Fiil
sıfır inmek Fiil
sıfıra inmek Fiil
gripten yatmak Fiil
her birine kara çalmaya çalışmak Fiil
mutsuz olmak Fiil
üzgün olmak Fiil
kapatılmak Fiil
kapanmak Fiil
yarılamak Fiil
açık artırmada üzerinde kalmak Fiil
yatmak Fiil
(fiyat) indirilmek Fiil
çakılmak Fiil
(iş) kötüye gitmek Fiil
çakılmak Fiil
kötülenmek Fiil
bir kamyon tarafından ezilmek Fiil
frenlenmek Fiil
bir sözleşme ile bağlanmak Fiil
yüzüstü geri çevrilmek Fiil
nazikâne atlatılmak Fiil
devrilmek Fiil
(hastalıktan) kâh yatmak, kâh kalkmak.
biriyle alacağı vereceği kalmamak Fiil
fit olmak Fiil
mosmor kesilmek (argo) Fiil