be equal with sb

biriyle eşit seviyede olmak Fiil
biriyle eşit düzeyde olmak Fiil
biriyle aynı düzeyde olmak Fiil