1. (=
    to be)
    wanting (
    in): yoksun/yetersiz/noksan/kusurlu bulunmak/olmak.
    be wanting
    in common sense: sağduyudan yoksun olmak.
bir ithamdan suçlu bulunmak Fiil
sahtecilik sahtekârlıktan hüküm giymek Fiil
sahtekârlıktan hüküm giymek Fiil
bir ithamdan suçlu bulunmak Fiil
her bakımdan suçlu bulunmak Fiil
bütün suçlamalardan suçlu bulunmak Fiil
ithamnamede iddia edilen her fiilden suçlu bulunmak Fiil
piyasada bulunmak Fiil
duruşmada ehliyetsiz bulunmuş olmak Fiil
duruşma da ehliyetsiz bulunmak Fiil
keşfedilmek Fiil