gururuna dokunmak Fiil
bindirilmek Fiil
sarsılmak Fiil
isabet almak Fiil
çok zarar /hasar görmek, sarsılmak, büyük sarsıntıya uğramak.
zararları yüzünden büyük sıkıntıya düşmek Fiil
(muvakkaten) talihi ters gitmek.
kaza yapıp kaçan kişiye karşı savcılık tarafından dava açılması