be in the pink of condition

  1. Fiil yanakları kıpkırmızı olmak
  2. Fiil formunda olmak
  3. Fiil (meyve vb) olgun olmak