be left behind

gitme telaşı içinde kalemini unuttu