be on equal footing (with sb

biriyle aynı düzeyde olmak Fiil
biriyle eşit seviyede olmak Fiil
biriyle eşit düzeyde olmak Fiil