be on friendly terms with one&

hiç kimseyle arası olmamak Fiil
komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak Fiil