rakiplerinden bir hamle önde olmak Fiil
aynı meslekten olmak Fiil
bir klike ait olmak Fiil
aileden biri olmak Fiil
aile topluluğundan biri olmak Fiil
yabancı olmamak Fiil
partiye ait olmak Fiil
sarhoş olmak.
Listen to John singing! He must have (must be) one over the eight.
birinin tek desteği olmak Fiil
ailesinin tek desteği olmak Fiil
azimle girişmek, var gücüyle uğraşmak.
kendi kendinin düşmanı olmak Fiil
bağımsız, özgür/müstakil olmak, kendi kendini yönetebilmek, dilediğince hareket edebilmek, kendi başına buyruk olmak.
kendi kendinin efendisi olmak Fiil
sırası gelmiş olmak Fiil
çevik olmak Fiil
rakipleri arkada bırakmak Fiil
zamanının ilerisinde olmak Fiil
zamanınin ilerisinde olmak Fiil
menfaatlerine sahip çıkmak Fiil
hemfikir olmak Fiil
herkesin aynı fikir de olması
herkes aynı fikirde olmak Fiil
fark etmemek Fiil
görevlerini daima yerine getirmek Fiil
öldürülmekten korkmak Fiil
formunda olmak Fiil
ne yapacağını bilememek Fiil
kirası birikmiş olmak Fiil
borçlarını ödemede gecikmek Fiil
programda gecikmek Fiil
işinde geri geri kalmış olmak Fiil
işini yetiştirememek Fiil
işini gününe yetiştirememek Fiil
insanın idrakinin ötesinde olmak Fiil
bütçesi müsaade etmemek Fiil
zamanından önce doğmuş olmak Fiil
yaptığı teklife bağlı kalmak Fiil
söz üyle yükümlülük altına girmek Fiil
sözü tartmak Fiil
masasından bir türlü kalkamamak Fiil
tamamlayıcı olmak Fiil
kendini tamamıyla işine vermek Fiil
ayakta uyumak Fiil
kitaba dalmış olmak Fiil
aklını yitirmek Fiil
görevini ihmal etmek Fiil
(US) görevini ihmal etmek Fiil
kendini çocuklarına vakfetmek Fiil
işinde gayretli ve çalışkan olmak Fiil
yalnızca bir fikirin egemenliği altında olmak Fiil
tek bir fikrin egemenliği altında olmak Fiil
zor ayakta durmak Fiil
talihi yaver gitmemek Fiil
müşkül durumda olmak Fiil
alacaklıların istilasına uğramak Fiil
kendini tamamıyla işine vermiş olmak Fiil
kendi malının yegâne sahibi olmak Fiil
kendi malınin yegâne sahibi olmak Fiil
kendi fikir inde serbest olmak Fiil
sadaka vermede cömert olmak Fiil
görevlerini yerine getirmez olmak Fiil
kocasını aldatmak Fiil
eşini aldatmak Fiil
sözünde durmamak Fiil
faal olmamak Fiil
bir yıllığına garantili olmak Fiil
bir yıl için garantili olmak Fiil
zararları yüzünden büyük sıkıntıya düşmek Fiil
gururuna dokunmak Fiil
düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak Fiil
kiralarını ödemede gecikmek Fiil
hayatı için endişe etmek Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil
(Br) bitirme sınavına girmek Fiil
(sanık) hüküm giyme (idam) tehlikesiyle karşı karşıya bulunmak Fiil
yaşamı tehlikede olmak Fiil
bunamış olmak Fiil
hal ve durumundan memnun olmak Fiil
reşit olmamak Fiil
küçük olmak Fiil
aklı başında olmak Fiil
birinin bildiği çevrede bulunmak Fiil
çevresiyle uyum içinde olmak Fiil
görevini ihmal etmek Fiil
sadece kendi işi ile uğraşmak Fiil
sadece kendi işi ile uğraşmak Fiil
işinde titiz olmak Fiil
kendi olanaklarıyla baş başa kalmak Fiil
yaptığı harcamalardan sorumlu tutulmak Fiil
borçluları tarafından kovuşturulmaya uğramak Fiil
hayranlığını saklamamak Fiil
şikâyetlerini saklamamak Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
kendi evinin efendisi olmak Fiil
zamanını dilediği gibi kullanmak Fiil
kafayı bulmuş olmak Fiil
başarılarıyla fazla övünmemek Fiil
isteklerinde alçakgönüllü olmak Fiil
beyanlarında daha açık olmak Fiil
ifadelerinde daha açık olmak Fiil
bir ayağı çukurda olmak Fiil
bir ayağı çukurda olmak Fiil
üstüne başına dikkat etmemek Fiil
gözetme görevinde titiz davranmamak Fiil
işini ihmal etmek Fiil
evini satmak zorunda kalmak Fiil
(a) aynı fikirde/hemfikir olmak, uyuşmak, anlaşmak, (b) fikrinden dönmemek, sebat etmek.
iştahı olmamak Fiil
hiç iştahı olmamak Fiil
formunda olmamak Fiil
gafil avlanmak Fiil
kendini formunda hissetmemek Fiil
iştahını yitirmek, iştahı kaçmak, canı yemek istememek.
(a) durmadan taciz/bizar etmek, illâllah dedirtmek,
k.d. tepesine binmek, başının etini yemek.

His wife is always on his back if he comes home late: Eve geç gelirse karısı başının etini yer. (b) arka üstü/hasta yatmak.
ölüm döşeğinde olmak Fiil
(a) ayakta durmak/kalmak, yürümek, taban tepmek.
I'm on my feet all day long. (b) iyileşmek, (hastalıktan)
iyileşip ayağa kalkmak.
This medicine will soon have you on your feet again. (c) (konuşmak üzere) ayağa kalkmak.
No sooner had the question been put than he was on his feet to reply.
tetikte durmak Fiil
yüksekten bakmak Fiil
burnu büyük olmak Fiil
bir şey söylemek üzere ayağa kalkmak Fiil
bir şey söylemek üzere ayaka kalkmak Fiil
izin zni ne çıkmış olmak Fiil
tatilde olmak Fiil
(konuşmacı) ayakta konuşmak Fiil
ayakta konuşmak Fiil
yeminle bağlı olmak Fiil
kendi başına yapmak Fiil
yeniden kendi konusuna dönmek Fiil
dönüş yolculuğunda olmak Fiil
iş turnesinde olmak Fiil
işe gitmekte olmak Fiil
mesleğinde yükselmekte olmak Fiil
çok formunda olmak Fiil
hesabında yanılmak Fiil
hesabında yanılmak Fiil
hesabında yanılmak Fiil
hesabında yanılmış olmak Fiil
huzursuz olmak Fiil
çıldırmak Fiil
deli olmak Fiil
giyim kuşamına titizlik göstermek Fiil
giysisi içinde tuhaf durmak Fiil
ödemelerini vaktinde yapmak Fiil
hak ettiği cezayı görmek Fiil
borçlarını ödemede güçlük çekmek Fiil
dört ayak olmak Fiil
liyakatına göre ödüllendirilmek Fiil
yaptığı iyi işler için ödüllendirilmek Fiil
tahmininde haklı olmak Fiil
tahmininde haklı olmak Fiil
his ssilerine kapılmak Fiil
parlamentoda yerini alacağından kesinlikle emin olmak Fiil
ihtiyarlığı için tasarruf yapmak Fiil
ihtiyarlık için tasarruf yapmak Fiil
ödü patlamak Fiil
birine çıraklık yapmak Fiil
işi elinden alınmak Fiil
ödemelerini geç yapmak Fiil
(US) rezervlerinde açık olmak Fiil
mesleğinde ehil olmak Fiil
görevinıağır yapmak Fiil
ilkelerine bağlı kalmak Fiil
belleğinde hâlâ canlı tutmak Fiil
işinde henüz acemi olmak Fiil
rolünü iyi ezberlemiş olmak Fiil
duygularına kapılmak Fiil
ailenin yüzkarası olmak Fiil
çıraklık dönemini tamamlamış olmak Fiil
artık hiç şansı kalmamış olmak Fiil
geleceğini umursamamak Fiil
bir elden idare edilmek Fiil
sağlığı hususunda endişeli olmak Fiil
işinin ehli olmamak Fiil
canla başla çalışmak Fiil
uzmanlık alanı içinde olmak Fiil
birinin hilesini keşfetmek Fiil
kapıya dayanmak Fiil
düğüm üstüne düğüm atmak Fiil
parasını sakınmadan harcamak Fiil
parasını esirgemek Fiil
bütün nişanlarını takmış olmak Fiil
konu sunu iyi bilmek Fiil
konusunu iyi bilmek Fiil
ekmeğini hak etmek Fiil
helal olmak Fiil
hayat hikâyesini yazmak Fiil
yediği ekmeği hak etmemek Fiil
ekmeğini hak etmemek Fiil
görevinıihmal etmek Fiil
rezervlerinde açık olmak Fiil