be under attack

  1. Fiil saldırıya maruz kalmak
  2. Fiil saldırıya uğramak