bear garden

  1. İsim ayı bahçesi: eskiden köpekleri saldırmak için ayıların barındırıldığı yer.
  2. İsim kargaşalık, curcuna, şamatalı/gürültülü yer/sahne.