1. tuhaf/acayip olmak, akıl ermemek.
    It beats the Dutch how Tom disappeared suddenly: Tomun birdenbire
    kayboluşu doğrusu pek acayip!
varını yoğunu kaybettirmek Fiil