beat off someone

  1. Fiil birini geri püskürtmek
  2. Fiil birini yenmek
  3. Fiil birini alt etmek
  4. Fiil birini mağlup etmek