beat out something

birini birşeyde geçmek Fiil
birini birşeyde alt etmek Fiil
birini birşeyde mağlup etmek Fiil